Pierwsza aukcja odbyła się 18 czerwca 2010 na dziedzińcu Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze. Zebraliśmy około 60 fantów – dary pochodziły między innymi od artystów plastyków i fotografików z Jeleniej Góry, od miejscowych plastyków amatorów, z TVP2 – od aktorów i z popularnych seriali telewizyjnych, od Pana Ministra Bogdana Zdrojewskiego, od Pana dr Kazimierza Pichlaka. Licytacja prowadzona brawurowo przez Zdzisława Smektałę przyniosła nie tylko satysfakcjonujący dochód, ale była też znakomitą trzygodzinną zabawą. Dyskretne dźwięki wiolonczeli Romana Samostrokowa z Filharmonii Jeleniogórskiej oraz „Obrazy ciszą malowane” – wystawa fotografii Marcina Gryta z Wrocławia stanowiły odpowiednią oprawę tego premierowego w Kamiennej Górze wydarzenia.

This slideshow requires JavaScript.

Druga aukcja dobroczynna

This slideshow requires JavaScript.