Stowarzyszenie powstało z inicjatywy kierownika Poradni Psychoonkologicznej. Impulsem była świadomość potrzeby i wagi finansowego oraz organizacyjnego wsparcia – i sukcesywnego rozszerzania form działalności programowej Poradni. Zebranie założycielskie odbyło się 28 października 2009. Doświadczenia ponad rocznej współpracy z Poradnią przyniosły satysfakcjonujące rezultaty – dzięki operatywności i zaangażowaniu Prezesa Stowarzyszenia – Pawła Truszczyńskiego - rozszerzenie form działalności na rzecz Pacjentów stało się możliwe. Ważnym przedsięwzięciem inaugurującym pracę Stowarzyszenia było otwarcie w Powiatowym Centrum Zdrowia gabinetu psychoonkologicznego w marcu 2010. Remont i wyposażenie pomieszczenia, z którego korzystają Pacjenci, terapeuta, pielęgniarki i wolontariusze stało się możliwe dzięki przychylności Pana Wiktora Króla – Prezesa PCZ, ofiarności Darczyńców oraz zaangażowaniu Prezesa Stowarzyszenia – Pawła Truszczyńskiego. Za sprawą Osób o wielkich sercach, wrażliwych na cierpienie chorych onkologicznie, świadomych znaczenia pomocy psychoonkologicznej i emocjonalnego wsparcia dla nich i ich bliskich, realizacja wspólnych celów Stowarzyszenia i Poradni stała się możliwa. Każdemu Dobroczyńcy jesteśmy wdzięczni za każdą finansową i rzeczową darowiznę na rzecz Pacjentów.