Stowarzyszenie gromadzi środki finansowe z wpływów z:

  • darowizn,

  • aukcji dobroczynnych,

  • składek członkowskich.