Prezes - od lutego 2010 roku do 31 grudnia 2016 roku Paweł Truszczyński,

- od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Agnieszka Goździk

- od 16 kwietnia 2018 roku Marzena Bortnowska-Zavala

Wiceprezes – Inka Weksler

Skarbnik – Henryk Różański

Sekretarz – Wanda Kołodziej