Ośrodek powstał w maju 2016 roku z myślą o osobach, które z powodu diagnozy onkologicznej (własnej lub bliskiej osoby) czują się bezradne, osamotnione, pozbawione nadziei, zrozpaczone.  Myślą przewodnią  programu działalności Ośrodka jest założenie, że w sytuacji choroby nowotworowej nikt nie powinien zostać sam ze swoim cierpieniem.

             Ważne  prawdy o raku

  1. Organizm ludzki ma naturalną zdolność do samoleczenia i pokonania raka. Nowotwór składa się ze słabych, zdeformowanych i zdezorientowanych komórek.
  2. Medycyna potrafi pomóc ciału wyzdrowieć.
  3. „Rak jest reakcją wstrząsową organizmu na zmiany” (dr Carl Simonton).
  4. Rak jest swoistym znakiem „stop”. Jest sygnałem, aby w końcu porzucić to, co jest przyczyną naszego cierpienia  i zacząć zajmować się tym, co nam sprawia radość i przynosi satysfakcję,  co daje nam poczucie sensu i głębokiego spełnienia; co najbardziej odpowiada naszym potrzebom, pragnieniom, marzeniom.
  5. Emocje mają wyraźny wpływ na stan zdrowia i proces zdrowienia. Są bardzo ważnym czynnikiem na drodze umysł – psychika – system obronny organizmu.
  6. Na swoje przekonania (umysł) i psychikę (emocje) każdy człowiek może nauczyć się świadomie wpływać, i za ich pośrednictwem wzmacniać struktury obronne organizmu.
  7. Dla zdrowia i dla procesu zdrowienia  najważniejsza jest równowaga (harmonia) pomiędzy jego sferą mentalną, psychiczną, fizyczną , duchową i relacjami z innymi ludźmi.
  8. Naturalnym stanem człowieka jest  ZDROWIE;  posiadamy wszystkie możliwości, aby ten stan osiągać (osiągnąć) i zachować (dr Mariusz Wirga).

 

Choroba i śmierć pojmowane są jako klęska. Skoro jednak nikt nie żyje wiecznie,  więc śmierć nie jest klęską – przekreślałoby to sens życia! Naszym celem jest życie. Klęską można nazwać nie podjęcie wyzwania, jakim jest życie. ( dr Bernie Siegel)