Skierowany do lokalnej społeczności. Celem jego jest :

  • dokonywanie zmian w świadomości społecznej w odniesieniu do nowotworów złośliwych („odmitologizowanie” raka, psychologiczny wymiar choroby nowotworowej),
  • popularyzacja wiedzy o negatywnych dla zdrowia skutkach przeciążenia organizmu chronicznym stresem,
  • przywrócenie godności umieraniu i śmierci,
  • poprawa relacji lekarz – pacjent i jego bliscy w sytuacji diagnozy onkologicznej.

Formy realizacji:

  • konferencje psychoonkologiczne dla personelu medycznego, pacjentów i osób wspierających, wolontariuszy Ośrodka, wszystkich zainteresowanych,
  • cykl autorskich programów w telewizji kablowej,
  • warsztaty redukcji stresu, treningi relaksacyjne,
  • wykłady i seminaria z dziedziny farmacji, medycyny komplementarnej itp.