Ośrodek proponuje osobom z diagnozą onkologiczną i ich bliskimprofesjonalną pomoc w trudnej sytuacji, jaką przynosi choroba. Pomagamy lepiej radzić sobie z trudnymi emocjami, ze stresem, poprawić komunikację z bliskimi i z personelem medycznym, odzyskać radość, ufność i nadzieję oraz wiarę w możliwość wyzdrowienia.

Formy pracy:

  • Terapia indywidualna:

Wspólne wyznaczeniedrogi prowadzącej do osiągnięcia lepszego samopoczucia i poprawienia jakości życia. Wyłonienie problemów do przepracowania. Utrwalanie tego, co „jest w porządku”. Uświadamianie nieprzebranych zasobów – nauka korzystania z własnego potencjału. Podmiotowość pacjenta- wzrost zaangażowaniaw procesie leczenia.

  • Terapia pary (osoba z diagnozą i osoba wspierająca):

Poprawa komunikacji opartej o szczerość, uważne słuchanie, respekt dla podmiotowości chorego.

  • Sześciodniowe wyjazdowe sesje terapeutyczno – rekreacyjne dla osób z diagnozą i osób wspierających:

W programie sesji:warsztaty terapeutyczno – psychoedukacyjne, artystyczne (muzyczne, plastyczne, literackie), śmiechoterapeutyczne, zajęcia usprawniające ciało (gimnastyka rehabilitacyjna, spacery, jazda konno, sanna, taniec) oraz treningi relaksacyjne.

  • Trening relaksacyjny (relaksacja autogenna Schultza i progresywna Jacobsona) połączony z wizualizacją jako skuteczna metoda wspomagająca proces leczenia i zdrowienia, ćwiczenia oddechowe.
  • Grupa wsparcia dla osób chorych na nowotwory.