Doktor Carl Simonton – amerykański onkolog -radioterapeuta i pionier psychoonkologii, przez blisko czterdzieści lat zajmował się interwencjami psychoterapeutycznymi u pacjentów chorych na raka i ich bliskich oraz prowadził badania nad psychobiologicznymi uwarunkowaniami procesów zdrowienia.     

Dziś Program Simontona –  poznawczo-behawioralny  model psychoterapii, ewoluujący przez lata, stawia sobie za cel poprawę  jakości życia w chorobie nowotworowej  poprzez lepsze emocjonalne funkcjonowanie pacjenta i osób wspierających, wzrost  zaangażowania w proces leczenia, poprawę komunikacji z otoczeniem. Stosowany jest jako uzupełnienie standardowego leczenia onkologicznego w Stanach Zjednoczonych, Japonii, krajach Ameryki Południowej i licznych krajach Europy.

 • Źródłem emocjonalnego cierpienia są niezdrowe przekonania.
 • To nie fakty wywołują nasze emocje i uczucia, lecz myślenie (przekonania) o tych faktach.
 • Ból emocjonalny, wywołany przekonaniami o faktach (lub ich antycypacją) jest największą przeszkodą w odczuwaniu sensu życia, spełnienia, radości, satysfakcji.
 • Pięć Zasad Zdrowego Myślenia, stosowanych w Racjonalnej Terapii Zachowań Maultsby`ego (poznawczo – behawioralny model samopomocyw Programie Simontona):

  1. zdrowe przekonania są oparte na faktach,
  2. zdrowe przekonania chronią nasze życie i zdrowie,
  3. zdrowe przekonania pomagają nam osiągać nasze bliższe i dalsze cele,
  4. zdrowe przekonania pomagają rozwiązywać najbardziej niechciane konflikty z innymi oraz ich unikać,
  5. zdrowe przekonania pomagają nam czuć się tak, jak chcemy się czuć.
 • Podstawowe kierunki terapii osoby chorej:

  1. szacunek dla jej indywidualnych ograniczeń (fizycznych, umysłowych, emocjonalnych, duchowych),
  2. skupienie się na jakości życia,
  3. odkrywanie tego, co jest w „porządku”, zamiast „poprawiania” tego, co „nie jest w porządku”,
  4. uwzględnianie wpływu emocji na proces zdrowienia,
  5. droga do zdrowia dla każdego z nas może być inna.