Poradnia Psychoonkologiczna –  autorska placówka, utworzona w 2008 roku w Kamiennej Górze i wpisana w strukturę organizacyjną Powiatowego Centrum Zdrowia, była pierwszą tego typu placówką na Dolnym Śląsku. Za sprawą samych Pacjentów, ich bliskich  i mediów ogólnopolskich stała się znanym w Polsce centrum psychoonkologicznym.

W kwietniu 2016 roku Poradnia została zamknięta. Na wniosek Inki Weksler – pomysłodawczyni Poradni, Zarząd Stowarzyszenia „Życie” podjął decyzję o kontynuowaniu działalności Psychoonkologicznej.  W maju 2016 powstał Ośrodek Pomocy Psychoonkologicznej, w którym osoby z diagnozą onkologiczną i ich bliscy nadal mogą korzystać z profesjonalnej pomocy i emocjonalnego wsparcia, a lokalne społeczeństwo ma stały dostęp do informacji  na temat profilaktyki nowotworowej i poradnictwa. Stało się to możliwe dzięki ludziom o wielkim sercu, szlachetności i empatii: Panu Sergiuszowi Frąckowiakowi z Warszawy – synowi Pacjentki naszej Poradni oraz Panu Andrzejowi Zydorowiczowi – członkowi Zarządu ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w Warszawie. Za sprawą zaangażowania obu Panów,  Zarząd ALTUS przekazał naszemu Stowarzyszeniu znaczącą darowiznę finansową, umożliwiającą prowadzenie Ośrodka.

Umiejętność radzenia sobie ze stresem choroby, poprawa samopoczucia i relacji z bliskimi, świadomość wpływu na jakość własnego życia i wzrost zaangażowania w proces leczenia to podstawowe cele naszej działalności, realizowane przez osiem lat w Poradni Psychoonkologicznej, a  od 1 maja 2016 roku – w Ośrodku Pomocy Psychoonkologicznej.