„Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych,

wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko-przyjacielskie.”

Z definicji Centrum Wolontariatu

To bezinteresowne działanie na rzecz pięknej idei.

 

 

W Ośrodku pracują wolontarystycznie dwie grupy: osoby dorosłe oraz młodzież z Liceum Ogólnokształcącego w Kamiennej Górze i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze. Obie grupy udzielają wsparcia pacjentom wszystkich oddziałów szpitala powiatowego w Kamiennej Górze, pomagają w organizacji aukcji dobroczynnych i pracach administracyjnych Ośrodka i Stowarzyszenia.

Aby zostać wolontariuszem Ośrodka Pomocy Psychoonkologicznej, trzeba przejść przez 26-godzinne szkolenie psychoonkologiczne w zakresie psychologicznych podstaw kontaktu wolontariusza z osobą z diagnozą onkologiczną i jej bliskimi. Wolontariat psychoonkologiczny należy do najtrudniejszej i najbardziej odpowiedzialnej z form pomagania potrzebującym i poza niezbędną wiedzą i umiejętnościami, oczekujemy od kandydatów na wolontariuszy gotowości do pracy nad sobą w zakresie: odporności na stres, niezaborczej życzliwości, radzenia sobie z cudzymi i własnymi emocjami, nie myślenia kategoriami „ja wiem lepiej, co dla chorego jest dobre”. Łagodne usposobienie, kultura osobista, serdeczność i wolność od jakichkolwiek uzależnień to konieczne i ważne cechy wolontariusza.

Wolontariat w szpitalu przynosi ważne doświadczenia, które porządkują świat wartości, dają poczucie sensu i spełnienia. Uczy odpowiedzialności i mądrej wrażliwości na cierpienie.

Wolontariusze Ośrodka uczestniczą w szkoleniach psychoedukacyjnych oraz w superwizjach swojej pracy.