Fundacja My Pacjenci

Fundacja Tam i z Powrotem

Simontonowski Instytut Zdrowia

Fundacja Kwiat Kobiecości

Fundacja SeniorPlus

Powiatowy Urząd Pracy w Kamiennej Górze

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Kamiennej Górze

TV Kamienna Góra

Regionalny Tygodnik Informacyjny

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Kamiennej Górze

Kamiennogórskie apteki

Przychodnie: „Eskulap”, „Rodzina NZOZ”, „Fizjoterapia S.C.”